நினைவலைகள்

உனை தேடிய கால்கள் இளைப்பாற…

கண்கள் ஓடின!

நினைவே போதுமென வாழ,

வாழ்வேததற்கு?

அன்பை துளைத்த மூடனுக்கு,

கர்வமேதற்கு?

என்றும் உனைத்தேடி,

நானும்,

காதலும்,

கவியும்,

வலியும்!

Advertisements