உனை தேடி…

அறைநிர்வான ஓவியமோ?

நம் மனது…

முழுமையை தவிர்த்து,

எளிமையை மறைத்து,

புரிதலைநோக்கி,

களையோ!

கவியோ!

கடவுளோ!

நடைபழகிய காலம்போய்,

புகைப்பழகிய மூடனாய்…

உனைத்தேடி நித்தமும்!!

முத்தங்கள், என்

ஆராம்விரளுக்கு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s